Svend
Formand

Jesper
Kasserer

Nils
Tidligere bestyrelsesmedlem

Observatør

Isabella
Kontakt til instruktører samt prøvetimer

Frank

Kim
Suppleant