Svend
Formand

Jesper
Kasserer

Nils
Sekretær

Isabella
Kontakt til instruktører samt prøvetimer

Rolf
Kontakt til opryddere