For at benytte Ry Motionsklubs faciliteter kræves medlemskab. Desuden skal der erhverves personlig key-tag (elektronisk nøgle, som giver adgang til Ry Motionsklub indenfor åbningstiden) samt accept af Ry motonsklubs anti-dopingpolitik og bestemmelser. Minimum aldersgrænse er 15 år.

Ry Motionsklub har tilknyttet uddannede instruktører, som kan hjælpe med introduktion til foreningens fitness og konditionsudstyr.

For at blive medlem kræves personligt fremmøde.  Ved fremmøde kan du få hjælp til at blive oprettet som medlem m.v. af vores instruktører.

Vi er dog normalt ikke tilstede helligdage og ferier.

Her er det muligt af få introduktion til Ry Motionsklub og blive oprettet som medlem. Desuden vil der være mulighed for at lave aftale om tilrettelæggelse af personligt træningsprogram.

Det er gratis af få tilrettelagt personligt træningsprogram!

Pris for medlemsskab i Ry Motionsklub

  1. 300 for tre måneder
  2. 900 for ét år
  3. 100 for personlig key-tag (engangsbeløb, ikke depositum)