For at benytte Ry Motionsklubs faciliteter kræves medlemsskab. Desuden skal der erhverves personlig key-tag (elektronisk nøgle, som giver adgang til Ry Motionsklub indenfor åbningstiden) samt accept af Ry motonsklubs anti-dopingpolitik og bestemmelser. Minimum aldersgrænse er 15 år.

Ry Motionsklub har tilknyttet uddannede instruktører, som står til rådighed for at udarbejde personlige og individuelle træningsprogrammer.

Det er gratis af få tilrettelagt personligt træningsprogram!

Pris for medlemsskab i Ry Motionsklub

kr. 300 for tre måneder
kr. 900 for ét år
kr. 100 for personlig key-tag (engangsbeløb, ikke depositum)