For at benytte Ry Motionsklubs faciliteter kræves medlemskab. Desuden skal der erhverves personlig key-tag (elektronisk nøgle, som giver adgang til Ry Motionsklub indenfor åbningstiden) samt accept af Ry motionsklubs anti-dopingpolitik og bestemmelser. Minimum aldersgrænse er 15 år.

Ry Motionsklub har tilknyttet uddannede instruktører, som kan hjælpe med introduktion til foreningens fitness og konditionsudstyr.

Pris for medlemskab i Ry Motionsklub

kr. 300 for tre måneder
kr. 900 for ét år
kr. 100 indmeldelsesgebyr (engangsbeløb, ikke depositum)